O NAS

START
Strona główna
Co nowego
Ważne daty
Komunikaty >> renumeracja listy
Statut Klubu
Rada Nadzorcza

KONTAKT

Napisz do nas
Księga gosci

LISTA KLUBOWICZÓW

Zapisz się
Lista Klubowiczów
Zgłoszenia odrzucone-01.2018
Zgłoszenia odrzucone-02.2018
Zgłoszenia odrzucone-03.2018
Zgłoszenia odrzucone-04.2018
Zgłoszenia odrzucone-05.2018
Zgłoszenia odrzucone-06.2018
Zgłoszenia odrzucone-07.2018
Zgłoszenia odrzucone-08.2018
Zgłoszenia odrzucone-09.2018
Zgłoszenia odrzucone-10.2018
Zgłoszenia odrzucone-11.2018
Zgłoszenia odrzucone-12.2018

PIOSENKI REZERWY

Piosenki rezerwy

O WOJSKU

Polecamy serial
Sondaż
Z czym do NATO
O Kawalerii raz jeszcze
Misje wojskowe
Na papierze
Kryptonim JW
Historia SPR-ów
Linki wojskowe
Jak przeżyć armię

Skąd się biorą trepy?

Wstęp

Materiały Rezerwistów

Wstęp
- Janusz Kłosowski
- Robert Hes
- Tadeusz Pochopień
- Mirosław Rus
- Andrzej Iwankiewicz
- Ireneusz Mitko
- Dariusz Kiełbowicz
- Filip Tyszka
- Marek Kamiński
- Krzysztof Chmielewski
- Piotr Wentlandt
- Adam Trębacz
- Wojciech Wnęk
- Karol Daniec
- Ryszard Jastrzębski
- Andrzej Czeczot
- Ryszard Jastrzębski
- Piotr Grześkowiak

i nie tylko Rezerwistów

Mieczysław
Stanisław Kaczmarczyk
DOCENT
Vladislav Lojek

Fotogalerie

WSO Wrocław
więcej >>>

Napisali o nas

My koledzy z wojska

Ze strony MON-u

-

Statystyka

 

 

 

Copyright 1999-2018 by
Rezerwa
Wszelkie prawa zastrzeżone
ISO 8859-2
Aktualizowane: 30.12.2017 r.


ZAPISZ SIĘ 
- przeczytaj, zanim wypełnisz formularz zgłoszeniowy:

Uwagi ogólne

  1. Prosimy o uważne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

  2. Kandydat wypełnia poniższy formularz, wpisując odpowiednie dane zgodnie z prawdą, a w razie luk w pamięci, szczególnie jeżeli chodzi o datę rozpoczęcia i zakończenia służby, posiłkuje się danymi zawartymi w książeczce wojskowej.

  3. Kandydaci, którzy wysłali niekompletny formularz zgłoszeniowy, (np brak imienia, nazwiska, bądź innego składnika wymaganego do wpisu na listę) mogą być proszeni mailem o uzupełnienie danych. Brak odpowiedzi ze strony Kandydata automatycznie dyskwalifikuje wpis do Klubu Rezerwistów.

  4. Procedura wpisu na Listę Klubowiczów może trwać od jednego do kilku dni w zależności od ilości zgłoszeń oraz innych czynników niezależnych od autorów tej strony.

  5. W przypadku ewentualnych kłopotów z wysyłką, bądź z nienaturalnie długim czasem oczekiwania na wpis na Listę Klubowiczów prosimy o kontakt poprzez e-mail.

  6. Zgłoszenia kandydatów bez podanego maila, bądź mailem nieprawidłowym nie będą rozpatrywane.

  7. Zgłoszenia kandydatów w których nie podano miejscowości jednostki wojskowej nie będą rozpatrywane.

  8. Zgłoszenia do Klubu Rezerwistów należy wysłać po zakończeniu służby wojskowej, a nie w trakcie. Zgłoszenia w których podano przyszłą datę zakończenia służby nie będą rozpatrywane.

  9. Kandydat bierze pełną odpowiedzialność za treść zamieszczoną w formularzu, a Rada Nadzorcza Założycieli może usunąć wpis w przypadkach przewidzianych w statucie.

 Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyjęcia w poczet Klubowiczów. 
(zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Przykładowo wypełniony formularz zgłoszeniowy:

Właściwe wypełnienie formularza zgłoszeniowego umożliwi szybkie przetwarzanie danych :-)